Seneste Nyheder

13-Juni-2021

Generalforsamling 2021

Så blev Generalforsamlingen 2021 endelig afholdt. Forsamlingen blev afholdt i god ro og orden og diskussionerne gik frem og tilbage. Protokollen kan læses under fanen vedtægter. Resultatet blev at Finn Søgaard og René Hansen trådte ud af bestyrelsen, Bjarne Skøtt blev genvalgt. Alfred Jørgensen og Hans Pohl blev valgt ind. Thomas Wind og Per Fink Nielsen blev valgt ind som suppleanter. Jørgen Hansen gik af som formand og Alfred Jørgensen blev valgt som ny formand.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for samarbejdet i min tid som formand og ønske den nye bestyrelse god arbejdslyst.

Med venlig hilsen
Jørgen Hansen

26-Maj-2021

Dagsorden Generalforsamling 2021

Kære alle medlemmer
Hermed dagsorden til foreningens Generalforsamling den 07. juni 2021, klokken 19:00.
Dagsordenen er følgende i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretninger siden sidste Generalforsamling.
3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
4. Indkomne forslag:
4.1 Tiset Jagtforenings repræsentant til Haderslev kommunale Jægerråd vælges på generalforsamlingen. Forslagsstiller Thomas Hansen
4.2 Ændringer til Trækjagt. Forslagsstiller Thomas Hansen
4.3 Ændringer til Andejagt/Trækjagt. Forslagsstiller Thomas Hansen
4.4 Ændringer til Lodsejere i forbindelse med bukkejagt. Forslagsstiller Thomas Hansen.
4.5 Ændringer til Hundesport. Forslagsstiller Thomas Hansen.
4.6 Kontingents ændringer / Tilføjelse. Forslagsstiller Anders Pedersen.
4.7 Udmeldelse af Danmarks Jægerforbund. Forslagsstiller Anders Pedersen.
4.8 Kontingentændring for bestyrelsen. Forslagsstiller Finn Søgaard.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Finn Søgaard, Bjarne Skøtt og René Hansen.
7. Valg af Formand. 8. Valg af suppleanter.
Husk tilmelding til Generalforsamlingen senest den 01. juni på regnskab@tisetjagtforening.dk.
Med venlig hilsen
Jørgen Hansen
Formand

05-Maj-2021

Generalforsamling

Generalforsamlingen vil blive afholdt den 07. juni klokken 19:00. På grund af de stadig gældende Corona restriktioner bliver Generalforsamlingen afholdt med skriftlig tilmelding, dette på grund af de eventuelle begrænsninger der måtte være på datoen for afholdelsen. Tilmelding skal ske på følgende mail senest den 01. juni: regnskab@tisetjagtforening.dk.
Dagsorden i henhold til vedtægterne og indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før afholdelse af forsamlingen.
Sted for afholdelse vil tilgå umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist.

12-April-2021

Arbejdsdag

Lørdag den 10. april var dagen hvor vi have vores arbejdsdag i Tiset jagtforening. 13 venlig sjæle var mødt op til hyggelig samvær på banen og terrænet. Huset fik overhaling anført af Annika. Æresmedlem Frede pudsede vindue inde og ude og hjalp til her og der. Der blev lagt fliser til gravhunde trænings banen. Hele 6 ræve grave blev lukket op og rengjort. Til middag var Nis Warming så venlig at sponsere varm mad til hele flokken og til kaffen var der kage bagt af Linda og Annika. Rart at se nogle af de unge nye medlemmer til arbejdsdagen. Efter middagen blev der trukket lod om bukkejagt og hjortejagt. Til dem der gik glip af denne hyggelige sammenkomst er der en ny chance næste år. Se billeder fra denne hyggelige dag under Galleri Sektionen.

12-April-2021

Bukke & Kron / Då-dyr Jægere 2021

Så blev de heldige der fik Bukke & Kron / Då-dyr Jagt tildelt i 2021 fundet.
Lodtrækningen foregik live på Facebook på grund af Corona situationen.
Listen kan findes under Vildt og Natur sektionen og hele lodtrækningen kan ses på Foreningens Facebook side.

05-April-2021

Arbejdsdag

Lørdag den 10. April er der arbejdsdag i foreningen. Dagen starter med rundstykker klokken 08:30 ved klubhuset. Så har I et par timer tilovers er I mere end velkomnne til en hyggelig dag.

Mårhunde reguleret i Foreningen