Seneste Nyheder

01-Maj-2022

Indskydning og træning med jagtriffel

Tiset Jagtforening arrangerer med Jels indskydning af jagtrifler, så du er klar til bukkejagten.
Der skydes på riffelbanen, beliggende Folevej 2, 6510 Gram,
Der kan skydes på følgende tidspunkter:
Mandag 2. maj 1800 - 2100
Lørdag 7. maj 1000 - 1500
Mandag 9. maj 1800 - 2100
Der er uddannede instruktører der kan hjælpe dig på banen.
Mulighed for at købe drikkevarer og grillpølser på banen.

08-April-2022

Bukke og Hjortemøde

Den 29. april er der møde for de heldige der har fået bukke og hjortejagt i 2022.
Mødet finder sted i klubhuset klokken 1900.

26-Marts-2022

Flugtskydning

Så åbner aftenskydningerne på Flugtskydningsbanen.
Vi starter torsdag den. 31 marts fra klokken 1700 til 2100.

09-Marts-2022

Riffeljægere 2022

De heldige for bukke og hjortevildt jagt blev udtrukket på Generalforsamlingen.
Oversigten kan findes under punktet Vildt og Natur.
Knæk og Bræk til de heldige.

09-Marts-2022

Riffelskydning

Så er lejekontrakten i hus på Folebanen for 2022.
skydedagene kan findes i aktivitetskalenderen.

14-Februar-2022

Fordressur og apportering

Fra onsdag den 30 marts kl 19 til den 18 maj. Det foregår udendørs på Skydebanen i Tiset. Alle kan deltage hvis de har vaccineret deres hund. Prisen er 500 kr og det betales første aften kontant eller mobilpay. Adressen er landbomarken 3A Tiset 6510 Gram. Spørgsmål til Jimmy på 23830203

Introduktion i det nye Gravtræningsanlæg.

 

 

Generalforsamling 2022

 

7. marts kl. 1900

Landbomarken 3A, Tiset

6510 Gram

 

Pkt.

Overskrift

Navne

Notater:

1

      Valg af dirigent

 

 

 

 

Godkendelse af generalforsamling ogdagsorden

 

2

 

Valg af protokolfører

 

3

 

Valg af 2 stemmetællere

 

 

 

 

4

Beretninger

 

 

 a

Formanden

Alfred Jørgensen

 

 b

Ungdomsafdelingen

Melanie Poulsen

 

 c

Flugtskydningsudvalg

Kurt Frost

 

 d

Hundeudvalg

Jimmy Nielsen

_

 e

Riffeludvalget

René Hansen

 

 f

Vildt- og naturplejeudvalget

Jimmy Nielsen

 

 g

Jagtleder

Jimmy Nielsen

 

 h

Haderslev jægerråd

Finn Søgaard

 

PAUSE

Der afgives stemmer om årets bukkejæger  i Pausen.

5

Fremlæggelse  af revideret regnskab

Jørgen Hansen

 

6

Fastsættelse af kontingent 2022

 

 

7

 Indkomne forslag

Se Bilag.

 

             

8

Valg

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Bestyrelsen

(4+1)

Navne i kursiv, modtager ikke genvalg.

På valg er:

Jørgen Hansen

Kurt Frost

Henning S.Hansen

Henrik Bech

Erstatning for Hans Pohl (1 år)

 

2 år.

2 år.

2 år.

2 år.

1 år.

b

Formand

På valg:

Alfred Jørgensen

 

c

Suppleanter  (2stks)

 

 

 

 

 

d

Revisorer (2stks + 1 suppleant)

 

 

 

 

Suppleant:

e

Flugtskydningsudvalg

 

 

f

Riffeludvalg

 

 

g

Hundeudvalg

 

 

h

Vildt og naturplejeudvalg

 

 

i

Ungdomsafdelingen

 

 

9

Delegeretmøde kreds 4 Onsdag d. 9. marts kl. 19.00

3 deltagere  skal findes.

 

 

 

 

10

Udtrækning af riffeljægere

 

 

 

 

a

Bukkejagt

(10 styks. + 3

Suppleanter)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Suppleanter

1.

2.

3.

 

 

 

b

Krondyr/dådyr jagt

(5stk + 5 suppleanter)

 

1.

2.

3.

4.

5.

Suppleanter

1.

2.

3.

4.

5.

11

Pokaler 2021

 

a

Årets jæger

 

b

Ungdomspokalen

 

c

Årets flugtskytte

 

d

Årets riffelskytte

 

e

Årets bukkejæger

 

f

Kragepokalen

 

12

Eventuelt

 

13

Gennemgang og godkendelse  af protokol.

protokolfører

 

                     

 

 
Notater:                                                                                               

 

Bilag til dagsorden.

Punkt 7.

a) Det forslås fra bestyrelsens side at;

”9.3 Generalforsamlingen vælger skriftligt bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer for 2-årige perioder. For bestyrelsen gælder at 3 er på valg det første år og 4 er på valg det andet år, heraf vælges formanden  for 1 år.”

Ændres til:

”9.3 Generalforsamlingen vælger skriftligt bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd for 2-årige perioder. For bestyrelsen gælder at 3 er på valg det første år og 4 er på valg det andet år, heraf vælges formanden for 1 år.”

Dette for at afstemme vedtægterne, med den praksis vi tidligere har benyttet.

b) Juridisk Konsulent fra DJ, Mikala Høj Laursen har gjort opmærksom på følgende:

” I bestemmelse 6.2 bruger i betegnelsen familiemedlemskab, men dette medlemskab er blevet ændret til husstandsmedlemskab jf. Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 3, stk. 2, nr. 2. Derfor bør I ændre betegnelsen, så den er i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter.”

Det foreslås at følge Mikalas anbefaling.